Tværsproligt

Symbol

17

  1. sytten. Det halve af 17 er 8,5