Dansk

Etymologi

Fra gammeldansk -ilse, omformet af oldsaksisk -isli, -islo. Sideform til -sel.[1]
Bruges også om suffikset -nisse i middelnedertysk.

Endelse

-else

  1. Endelsen "-else" bruges i en række danske substantiver, dannet af et verb, til at angive en handling eller proces.
    • befrielse (=den handling at nogen befrier nogen eller noget)
      af: befri + "-else"
  2. Endelsen "-else" bruges i en række danske substantiver, dannet af et verb, til at angive følgen af en handling eller proces.

Se også

Kilder

"-else" i Den Danske Ordbog


Svensk

Etymologi

Fra oldsaksisk -isli, -islo.
Bruges også om suffikset -nisse i middelnedertysk.

Endelse

-else

  1. Endelsen "-else" bruges til at danne svenske substantiver af et verb.