Wiktionary:Generelle forbehold

Generelle forbehold - Brug Wiktionary på egen risiko! - Wiktionary yder ikke lægelig rådgivning - Wiktionary yder ikke juridisk rådgivning

LÆS VENLIGST ERKLÆRINGEN NEDENFOR OMHYGGELIGT IGENNEM FØR DU FORLADER DENNE SIDE

WIKTIONARY GIVER INGEN GARANTI FOR INDHOLDETS PÅLIDELIGHED

Wiktionary er en ordbog, som ligger tilgængelig på internettet. Indholdet er åbent, dvs. at det skabes af en frivillig sammenslutning af enkeltpersoner og grupper, der udvikler en fælles resource af menneskelig viden. Strukturen tillader enhver med internetforbindelse og en www-browser at ændre på det indhold, som findes her. Du bør derfor være klar over, at det, der findes her, ikke nødvendigvis er blevet gennemgået af professionelle med specialviden inden for de bestemte områder, der er nødvendige for at skaffe dig fuldstændige, præcise og pålidelige oplysninger om et hvilket som helst emne i Wiktionary.

Det betyder ikke, at du ikke kan finde mange værdifulde og nøjagtige oplysninger i Wiktionary, men du skal være klar over, at Wiktionary IKKE kan give garanti på nogen som helst måde for holdbarheden af de oplysninger, der findes her. Informationerne kan være forandret, vandaliseret eller ændret af én, hvis meninger ikke svarer til den videnstilstand, der er på det bestemte felt, du er interesseret i at lære noget om.

Ingen af forfatterne, bidragyderne, sponsorerne, administratorerne, systemoperatørerne eller nogen som helst anden med tilknytning til Wiktionary kan gøres ansvarlig for, at der findes unøjagtig eller skødesløs information, eller for din brug af de oplysninger, der ligger på disse netsider, eller som nås via links derfra

Vær venlig at forstå, at oplysninger herfra stilles gratis og frivilligt til rådighed, og at der ikke etableres nogen form for aftale eller kontrakt, der kan begrunde retskrav fra dig direkte mod ejerne eller brugerne af dette netsted, ejerne af de servere, som huser det, de enkelte bidragydere til Wiktionary, nogen som helst af projektets administratorer, systemoperatører eller nogen som helst anden, der på en eller anden måde er forbundet med dette projekt eller dets søsterprojekter. Du har en begrænset ret til at kopiere fra dette netsted; det skaber ikke og det omfatter ikke nogen som helst kontraktlige eller udenkontraktlige forpligtelser for Wiktionary, eller for nogen af dets repræsentanter, medlemmer, organisatorer eller andre brugere.

Bemærk venligst, at oplysninger, som findes her, kan overtræde lovene i det land eller den retskreds, hvor du ser disse oplysninger fra. Wiktionary opfordrer ikke til at overtræde nogen lov, men da informationerne er lagret i Staten Florida i Amerikas Forenede Stater, vedligeholdes de med henvisning til de beskyttelser, der er sikret alle i medfør af De Forenede Staters Grundlovs første tilføjelse og af De Forenede Nationers Universelle erklæring om Menneskerettigheder. Loven i dit land anerkender muligvis ikke en lige så omfattende beskyttelse af retten til at tale og skrive som De Forenede Staters love eller De Forenede Nationers Charter, og i den sammenhæng kan ”Wiktionary” ikke gøres ansvarlig for mulige overtrædelser af sådanne love, i forbindelse med at du linker til dette domæne eller bruger nogen af de oplysninger, der findes her, på nogen som helst måde.

Hvis du har behov for præcis rådgivning (f.eks. af lægelig, juridisk eller økonomisk art) beder vi dig opsøge en kyndig, som har ret til at drive virksomhed eller som har specialviden på det område. Læs Wiktionary:Risikoforbehold, Wiktionary:Lægelige forbehold og Wiktionary:Juridiske forbehold angående specifikke forbehold.
Wiktionary bliver ikke systematisk vurderet af uddannede på de enkelte områder; selv om læserne har lov til at rette fejl eller fjerne fejlagtige forslag, så har de ikke nogen retslig pligt til at gøre det, og derfor er alle oplysninger, der kan læses her, uden nogen form for indbygget garanti for egnethed til bestemte formål eller anvendelser af nogen som helst art.

Der kan ikke rejses retskrav for afledte konsekvenser mod Wiktionary , da det er en frivillig sammenslutning af enkeltpersoner, der frit har udviklet den for at skabe forskellige open source ressourcer af uddannelsesmæssig, kulturel og informativ art på internettet. Du får disse oplysninger gratis og der findes ingen aftale eller forståelse mellem dig og Wiktionary angående din brug eller ændring af oplysningerne ud over GNU Free Documentation License; ligeledes er ingen på Wiktionary ansvarlig, hvis nogen skulle ændre, redigere, modificere eller fjerne nogen af de oplysninger du måtte lægge ind på Wiktionary eller noget af dens tilknyttede projekter.

Tak for at du har brugt tid på at læse denne side, og nyd dine oplevelser med Wiktionary.