ODS” i Ordbog over det danske Sprog

Brug
{{-ref-}}
*{{ODS}}

Til ord med flere betydninger, som end, brug {{ODS|select=2}}