Esperanto

Verbum

halti

  1. holde op, ophøre (med at gøre noget, bevæge sig)

Bøjning

Kilder

  • Se halti i netversionen af Plena Ilustrata Vortaro de Esperanto.