Oldgræsk

museion

  1. Transskription af Μουσεῖον


Μουσειον var den oldgræske betegnelse for et tempel, hvor muserne, dvs. døtrene til Zeus og Mnemosyne (hukommelse), inspirerede udøvere af musik, litteratur, filosofi og andre former for åndelig virksomhed, fx historie.

Beslægtede ord og fraser