Svensk

Mængdetal

sjutton

  1. (mængdetal): sytten