Esperanto

Adverbium

suden

  1. sydpå, mod syd

Se også